Home  
HOME | SUBSIDIE-NIEUWS | DIENSTVERLENING | LINKS | CONTACT


Lonnik is dé subsidieadviseur, gespecialiseerd in het aanvragen van subsidies voor bedrijven en instellingen. Onze toegevoegde waarde ligt in het optimaliseren van uw subsidie-inkomsten, waarbij uw eigen inspanning tot een minimum wordt beperkt.

LONNIK NIEUWS !!

Lonnik Innovation BV is vanaf 2011 actief en geeft u als innovatief ondernemer de mogelijkheid om het gehele ontwikkelings traject van een Prototype nu uit te besteden. Deze opzet is compleet nieuw in Nederland om door een organisatie de ontwikkeling van een prototype te laten begeleiden van engineering tot het werkelijk fabriceren en dit alles in combinatie met een direkte subsidieondersteuning.!

 

 RDA open gesteld

Op 1 mei 2012 is de nieuwe fiscale regeling de Research & Development Aftrek (RDA) gestart. De RDA-regeling stimuleert innovatie en R&D door het Nederlandse bedrijfsleven met een fiscaal voordeel in de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De RDA is een extra tegemoetkoming voor de investeringen en kosten die samenhangen met het innovatieproject, waarvoor u de WBSO-beschikking heeft ontvangen. De RDA is zowel relevant en interessant voor vennootschappen en zelfstandigen die inkomstenbelasting betalen.Europese subsidie beschikbaar voor eco-innovatieprojecten

Aanvragen kunnen worden ingediend voor eco-innovatieve producten, technieken, diensten en procedés die erop zijn gericht de milieueffecten te voorkomen of terug te dringen, of die bijdragen aan een optimaal gebruik van middelen. De oproep loopt tot 6 september 2012.

De vijf voornaamste prioritaire gebieden dit jaar zijn:

  • recycling van materialen;
  • water;
  • duurzame bouwproducten;
  • groen ondernemerschap;
  • de voedings- en drankensector.
 


Meerjarenprograma-Landelijkgebied PMJP

Provincie, Rijk en Europa stellen middelen beschikbaar om hun beleid voor het platteland ook echt tot uitvoering te brengen. Daarvoor hebben zij, in het provinciaal Meerjarenprogramma, concrete doelen uitgewerkt voor de periode 2007-2013.

Rijks- en provinciaal geld 

Dit programma is opgesteld op basis van het rijks- en provinciaal geld. Ruim €284 mln is rijksgeld (inclusief het geld voor Agrarisch natuur- en Natuurbeheer). Dat geld krijgt Fryslân voor de jaren 2007-2013 uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) om de rijksdoelen te realiseren. Het provinciaal deel komt uit het Frysk Ynfestearringsbudzjet Lanlik Gebied (FY

 

 

 


Lonnik - Jan Steenstraat 9 - 8932 EA - Leeuwarden - Tel. 058 – 2130177 - Mobiel 06 – 15875144 - KvK 10952170000 - info@lonnik.nl