Home  
HOME | SUBSIDIE-NIEUWS | DIENSTVERLENING | LINKS | CONTACT


DIENSTVERLENING

Lonnik is een subsidie-adviesbureau, gespecialiseerd in het aanvragen van subsidies voor bedrijven en instellingen. Onze toegevoegde waarde ligt in het optimaliseren van uw subsidie-inkomsten, waarbij uw eigen inspanning tot een minimum wordt beperkt.

Lonnik heeft ervaring in diverse sectoren waaronder Industrie, Voeding en Recreatie. Daarnaast is Lonnik op de hoogte van de nieuwste subsidieregelingen en de ins en outs van aanvraagprocedures.

In het verlengde van subsidieadvisering heeft Lonnik expertise op het gebied van:
Project engineering
Project initialisatie
Subsidiemanagement
Project management
Subsidiecheck


Project engineering
De meeste business begint met een idee. Maar hoe realiseer je dit? Kun je het alleen? Beschik je over voldoende middelen? Lonnik kan dit proces ondersteunen door voor het onderzoek en ontwikkelingstraject projecten te definiëren, de behoefte (technisch) te analyseren, partners te identificeren, samenwerking op te zetten en subsidiemogelijkheden te identificeren. Dit alles gericht om uw idee te realiseren.


Project initialisatie
Op het moment dat een subsidie wordt aangevraagd is vaak een project nog niet volledig uitgekristalliseerd. Lonnik denkt mee over de wijze waarop een project wordt vormgegeven en stelt een compleet projectplan op, zonodig met zeer beperkte basisinformatie.


Subsidiemanagement
Hoe kun je op een zo efficiënt mogelijke wijze subsidies verkrijgen en benutten? De ene organisatie kan er voor kiezen om dit op ad-hoc basis te doen. Voor wat grotere organisaties blijkt een gestructureerde aanpak vrijwel altijd lonend.

Project management
Subsidieadvisering is een zeer projectmatige activiteit, waardoor wij veel ervaring hebben met projectmanagement. Bovendien hebben wij de expertise om complexe (subsidie)projecten tot een succesvol eind te brengen. Ook in de aanloopfase van projecten kunnen wij ondersteuning bieden bij projectdefinitie en bij het vinden van partners voor samenwerking.


Subsidiecheck
Dit product betreft het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden van subsidietrajecten ten behoeve van uw organisatie. In een intakegesprek gaan we het gesprek met u aan over de ontwikkelingen en trends binnen uw organisatie en/of branche en de activiteiten die u in de (nabije) toekomst wilt gaan ontplooien. Op basis hiervan wordt uit het ‘woud’ aan regelingen een aantal regelingen gefilterd dat mogelijk aansluit bij de doelen van uw organisatie. Er wordt een inschatting gemaakt van de kansrijkheid van de regelingen. Op basis van het advies wordt de haalbaarheid van een subsidieaanvraag besproken en kunnen afspraken gemaakt worden over het vervolgtraject.


Lonnik - Jan Steenstraat 9 - 8932 EA - Leeuwarden - Tel. 058 – 2130177 - Mobiel 06 – 15875144 - KvK 10952170000 - info@lonnik.nl