Home  
HOME | SUBSIDIE-NIEUWS | DIENSTVERLENING | LINKS | CONTACT


LINKS

www.minez.nl
Het Ministerie van Economische Zaken
Deze site bevat een overzicht van het beleid van het Ministerie van Economische Zaken en van de activiteiten die EZ ontplooit om haar doelstellingen op het gebied van ICT-technologie, innovatie en economische groei, te realiseren.


www.syntens.nl
Het innovatienetwerk Syntens
Syntens heeft vestigingen en adviseurs verspreid over heel Nederland. Daarmee is Syntens met recht een innovatienetwerk voor MKB ondernemers.
www.verkeerenwaterstaat.nl
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Deze site bevat een overzicht van het beleid van het Ministerie van V nW en van de activiteiten die VenW ontplooit om haar doelstellingen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid, milieu en transitie naar duurzame vormen van energie en vervoer, te realiseren.
www.vrom.nl
Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Deze site bevat een overzicht van het beleid van het Ministerie van VROM en van de activiteiten die VROM ontplooit om haar doelstellingen op het gebied van bouwen, afvalverwerking, duurzame ontwikkeling, energie, klimaat, lucht, onderzoek naar gezondheid en veiligheid mobiliteit en bereikbaarheid, milieu en duurzame energie en technische ontwikkeling, te realiseren.
www.minlnv.nl
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Deze site bevat een overzicht van het beleid van het Ministerie van LNV en van de activiteiten die LNV ontplooit om haar doelstellingen op het gebied van groen ondernemen, biologisch landbouw, biotechnologie, natuurbeheer en agribusiness te realiseren.
www.senternovem.nl
Senternovem
Het agentschap dat alle subsidies van het Ministerie van Economische Zaken uitvoert. SenterNovem verleent steun aan bedrijven die actief zijn op de volgende beleidsterreinen: technologie, energie, milieu, export en internationale samenwerking. Daarnaast heeft SenterNovem een aantal internationaal georiënteerde instrumenten in beheer, waaronder het Eureka secretariaat en EG-Liaison.
innovatie.startpagina.nl
Verzameling relevante links
Op deze pagina staan relevante links gegroepeerd, die informatie bevatten voor innoverende ondernemingen in Nederland.www.minocw.nl

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Deze site bevat een overzicht van het beleid van het Ministerie van OC&W en van de activiteiten die OC&W ontplooit om haar doelstellingen op het gebied van scholing, kennis, Infomatie- en Communicatietechnologie (ICT) en beroepsontwikkeling, te realiseren.


www.evd.nl
De Economische Voorlichingsdienst

De Economische Voorlichtingsdienst (EVD), subsidiënt van diverse exportregelingen. De EVD bevordert het internationaal samenwerken en internationaal ondernemen.
www.subsidieshop.nl
De subsidieshop
Alle regelingen van het Ministerie van Economische Zaken op een rijtje. De subsidieshop geeft u een overzicht van subsidies die voor uw bedrijf of een project relevant kunnen zijn. U vindt hier een totaal aanbod van de ruim 300 subsidies die speciaal gericht zijn op ondernemers. Zowel van Europese, nationale als provinciale overheden.

www.europa.eu
Europese Commissie Brussel
De website van de Europese Commissie Brussel. Hier staan de geschiedenis van het ontstaan van de Europese Unie als ook de belangrijkste feiten en actualiteiten weergegeven.


cordis.europa.eu
CORDIS (COmmunity Research and Development Information Service), de informatiedienst die over alle activiteiten van de EU op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO) verstrekt. Op deze site staat een lijst van lopende projecten vermeld en wordt een mogelijkheid tot partnersearch geboden ten behoeve van nieuwe nog te starten projecten.
www.egl.nl
EG-Liaison
EG-Liaison is de organisatie voor informatie en onafhankelijk advies over de Europese kaderprogramma's voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling. EG-Liaison heeft tot doel de deelname van Nederlandse bedrijven en instellingen aan Europese R&D-programma´s te versterken en innovatieve samenwerking binnen Europa te stimuleren. Dit doen zij door middel van het verstrekken van informatie, het geven van gericht advies in de juiste fase van uw project, het verzorgen van cursussen en trainingen en het zoeken naar partners.

Lonnik - Jan Steenstraat 9 - 8932 EA - Leeuwarden - Tel. 058 – 2130177 - Mobiel 06 – 15875144 - KvK 10952170000 - info@lonnik.nl