Home  
HOME | SUBSIDIE-NIEUWS | DIENSTVERLENING | LINKS | CONTACT


SUBSIDIENIEUWS RECREATIE

Provincie Friesland; ook in 2011 subsidie voor toeristische bedrijven

De provincie Friesland stimuleert ook in 2011 bedrijfsinvesteringen in toerisme en recreatie. Dat gebeurt via de Stimuleringsregeling toerisme natuurlijk Fryslân (Stinaf). Ondernemers in die sector kunnen vanaf 17 januari subsidie aanvragen wanneer zij hun bedrijf kwalitatief willen verbeteren. De provincie Fryslân heeft dit jaar 1.034.900 subsidie-euro’s voor ondernemers beschikbaar.

De kwaliteit van het bedrijf verhogen kan bijvoorbeeld door het milieuvriendelijker, duurzamer en beter toegankelijk te maken. De provincie subsidieert ook verbeteringen in de landschappelijke inpassing van het bedrijf. Zelfs de kosten van adviseurs, bijvoorbeeld een architect, komen voor subsidie in aanmerking. In 2009 en 2010 hebben 118 ondernemers hun bedrijf deels met provinciaal subsidie verbeterd. Hun investeringen in Fryslân bedroegen in totaal ruim 30 miljoen euro.

Verantwoordelijk gedeputeerde Jannewietske de Vries prijst de toeristische ondernemers dat zij in economisch mindere tijden zo durven te investeren. Ook voor Friese bouwbedrijven is deze ontwikkeling een ‘opsteker’. Ondernemers vinden informatie over de Stinaf-regeling bij de HISWA, de RECRON en bij de projectbureaus van plattelansprojekten. Aanvragen kunnen ze indienen bij Lonnik de subsidieadviseur


< ga terug


Lonnik - Jan Steenstraat 9 - 8932 EA - Leeuwarden - Tel. 058 – 2130177 - Mobiel 06 – 15875144 - KvK 10952170000 - info@lonnik.nl